ربات جهنده

آموزش ساخت ربات جهنده

آموزش ساخت ربات جهنده   برای آموزش امروز از چوب بستنی ، آرمیچر و در نوشابه استفاده کردیم تا یک روبات یا ربات (  ربات دستگاهی است که به صورت خودکار عمل می‌کند Robot) کوچک و جالب که با هر بار فشار کلید روی کنترل شروع به پریدن می کنه رو برای شما آماده کنیم…