ساخت همزن

آموزش ساخت همزن با آرمیچر

آموزش ساخت همزن با آرمیچر   همزن از لوازم جذاب آشپزخانه است. کاربردهای زیادی از این دستگاه جالب وجود دارد. برخی از وظایف این ابزار مخلوط تخم مرغ و غیره است. برخی از همزن های پیشرفته برای مخلوط کردن خمیر کیک ، خمیر ،  و غیره استفاده می شوند. برای آموزش امروز از آرمیچر ۱۲…