موشک کاغذی 10

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۰ با برد بسیار زیاد

نام این موشک کاغذی Kupar است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۴ یا بسیارسخت می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی گلایدر با بیشترین برد   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما…

موشک کاغذی

آموزش ساخت موشک کاغذی ۹

نام این موشک کاغذی Karma است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۳ یا سخت می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. • اگر شما نمی توانید بخشی…